امروز يك شنبه  30 تير 1398
جستجو
00:22
00:04 پیام های بازرگانی
00:26
00:12بازپخش آروین
00:38
00:04 میان برنامه ها
00:42
00:16بازپخش دروار
00:58
00:30 راز کوهستان
01:28
00:04 پیام های بازرگانی
01:32
00:50بازپخش مجموعه داستانی عروس تاریکی
02:22
00:05 پیام های بازرگانی
02:27
00:50 کره آبی
03:17
00:05 میان برنامه ها
03:22
01:05 تسبیح صبا
04:27
00:05 میان برنامه ها
04:32
00:33 زبان فارسی سرمایه ایران
05:05
00:35 جزایر سرزمین من
05:40
00:10 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 پیام های بازرکانی
06:05
08:00
00:03 میان برنامه ها
08:03
00:05 پیام های بازرگانی
08:08
00:35 قصه های دریا
08:43
00:12بازپخش آروین
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:50 مجموعه داستانی
10:20
00:05 پیام های بازرگانی
10:25
00:35زنده حرف حساب
11:00
00:05 میان برنامه ها
11:05
00:35زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
12:55
00:06 میان برنامه ها
13:01
00:18 اذان
13:19
00:05 میان برنامه ها
13:24
00:19 نگین توران
13:43
00:10 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی عروس تاریکی
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:10 آروین
16:05
00:05 میان برنامه ها
16:10
00:20 قانون و قضا
16:30
00:10 میان برنامه ها
16:40
00:05 ایرانی که ندیده ایم
16:45
00:10 پیام های بازرگانی
16:55
00:30 کارنامه صد
17:25
00:05 میان برنامه ها
17:30
00:05 پیام های بازرگانی
17:35
00:25 قصه رسیدن
18:00
00:05 میان برنامه ها
18:05
00:40 کهن ترین سرزمین
18:45
00:10 برنامه مشارکتی
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:15 هلال احمر
19:40
00:04 پیام های بازرگانی
19:44
00:50زنده ثریا
20:34
00:04 میان برنامه ها
20:38
00:18 اذان
20:56
00:02 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی عروس تاریکی
23:00
00:10 پیام های بازرگانی
23:10
00:43 دستپخت
23:53
00:05 میان برنامه ها
23:58
00:47 دهدشت
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;